Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse

31.10.19

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvooru meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" Põhja-Pärnumaa valla esitatud projekti toetuse taotlus „Kaasajastatud kaasamine" rahuldati. Projekti kogumaksumuseks on 57 273 eurot, millest struktuuritoetus on kuni 85% abikõlblikest kuludest ehk siis 48 682,05 eurot.
Projekti eesmärk on suurendada  valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekti tegevused

  1. kooli kinnistul ning hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
  2. kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
  3. hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus.
Toimetaja: ANDRUS PEETSON