Hajaasustuse programm

14.05.19

Riigihalduse ministri 19.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019. a.

Vallavalitsus moodustas oma 13.05.2019 korraldusega nr 146 ajutise komisjoni hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks järgmises koosseisus: esimees: Mait Talvoja; liikmed: Kaie Rätsepp, Kerstin Sempelson, Kaido Madisson, Raigo Jaanuste, Tiit Talts, Rita Reppo.

INFO:  Rita Reppo, 44 73 705; 53482928, rita.reppo@pparnumaa.ee

Lisainfo https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2019. a programmi taotluste ja aruannete vormid:

 

Varasemate aastate dokumendid:

 

Endise Halinga valla rahastatud projektid:

Endises Vändra vallas rahastatud projektid:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE