Varjupaigateenus

30.04.18

 

 

Teenuse saaja

Täisealine isik, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma

Teenuse osutamise eesmärk

Ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine teenust vajavale isikule

Teenuse sisu

Ajutises ööbimiskohas tagatakse isikule voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Teenuse osutamise tingimused

  • Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega, lähtudes kiireloomulise abi osutamise vajadusest.

  • Teenust osutatakse isikule sotsiaalametniku otsusega, teiste isikute poolt viiduna või teenust vajava isiku pöördumisel.

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise algus

Abivajaduse tuvastamisest alates

 

Varjupaigateenuse osutamist reguleerib:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE