Vändra alevi vapimärk "Alev tänab"

2.10.18

 

Vapimärgiga "Alev tänab" on tunnustatud:

 

2005

 
1. Priit Enok - alevivanem (1993 – 1996), valitsuse liige
2. Tiiu Ling - omavalitsuse staatuse taotleja, volikogu esimees ja volikogu liige, sotsiaalsfääri edendaja ja memmede tantsurühma asutaja
3. Jaanus Luberg - ettevõtluse arendamine, kauaaegne volikogu liige
4. Liivi Lumijõe - kultuuriedendaja
5. Tiit Kangert  - ettevõtja, volikogu esimees (1998 – 2005), volikogu liige
6. Harli Maanus - kultuuriedendaja, ülealevilised kultuuriüritustele kaasaaitaja
7. Imbi Orav kultuuriedendaja, ülealeviliste kultuuriürituste korraldaja
8. Karl Pajumäe - maadlustreener
9. Erich Perner - jalgrattatreener
10. Urve Sepa  - Vändra Alevi Pensionäride Ühendus, kauaaegne volikogu liige, volikogu esimees (1993 – 1996)
11. Toomas Sonts - alevivanem alates 1998. aastast
12. Jaak Soosalu - kauaaegne volikogu liige, majanduskomisjoni esimees
13. Kaie Toobal - kauaaegne volikogu liige, juhtinud volikogu aseesimehena, komisjonide esimees

 

2006

 
14. Tanel Kangert - väljapaistvate spordisaavutuste eest rahvusvahelisel tasandil
15. Olev Köösel - kunstimaailma avardaja
16. Luule Põder - kultuuriedendaja, vanamuusikaansambel Euterpe hing ja süda
17. Kädi Pärnoja kultuuriedendaja, tantsupedagoog
18. Ebe Reier - väljapaistvate spordisaavutuste eest rahvusvahelisel tasandil
19. Linda Reinsalu - pikaajalise ja eduka tööpanuse eest alushariduse juhtimise ja arendamise eest.
20. Rein Taaramäe - väljapaistvate spordisaavutuste eest rahvusvahelisel tasandil
21. Elma Toomsalu - pikaajalise ja eduka tööpanuse eest alushariduse juhtimise ja arendamise eest
22. Sander Ütt väljapaistvate spordisaavutuste eest rahvusvahelisel tasandil
 

2007

 
23. Anne Ojala tubli õpetaja ja noorte spordielu edendaja ja seoses kooli 85. aastapäevaga
24. Helgi Parvelo - tubli pedagoog, õpilaste kodu-uurimistööde juhendaja ja seoses 40. a tööjuubeliga
25. Hannes Tomingas - tubli pedagoog, luuletaja ja mälumängu edendaja ja seoses 25. a tööjuubeliga
26. Luule Veskemaa suure panuse eest sotsiaaltöö arengusse ja abivajavate isikute koduhoolduse korraldamisel
27. Aime Viira - kauaaegse abivajavate isikute koduhoolduse korraldamise meditsiiniteenuse osutamise eest
 

2008

 
28. Erkki Salmen - Vändra alevi ja Evijärvi valla vahelise koostöö algatajat ja arendajat
29. Kalle Hint kultuurielu edendaja ja kultuuriürituse Kalle ja Sõbrad korraldaja
30. Monika Jõemaa Vabadussõjas langenute ausamba taastamise eestvedaja
31. Sünne Külvi Aastate Õpetaja 
32. Väino Külvi Aasta Õpetaja 2008
33. Ranet Lepik - sportlike eluviiside arendaja, laste ja noorte jalgpallitreener
34. Mari Nuut  - tubli raamatukoguhoidja, mälumängu edendaja, Vabadussõjas langenute  ausamba taastamise eestvedaja, alevivalitsuse liige
35. Maret Pernik - tubli pedagoog, kauaaegne kooli huvijuht ja seoses 50. a tööjuubeliga
36. Karl Pihlak Vabadussõjas langenute ausamba taastamise eestvedaja
37. Hiie Piirsalu - 40. aastat töötamist Vändras raamatukogus, kohaliku kroonika koostaja, Vabadussõjas langenute ausamba taastamise eestvedaja
38. Riina Tammai - Vabadussõjas langenute ausamba taastamise eestvedaja, Vändra Sõprade Seltsi asutaja
39. Koidu Tammepõld - Vabadussõjas langenute ausamba taastamise eestvedaja
 

2009

 
40. Tiina Tõnismann - Aastate Õpetaja
41. Ülle Ütt - Pärnumaa Aasta Õpetaja
42. Heldur Hiis kauaaegne volikogu liige, piirkonna kultuuridedendaja
43. Aliide Seimar - aktiivne seltsielu edendaja
 

2010

 
44. Merle Maanus - kauaaegse tubli töö ja heade tulemuste eest M. Lüdigi nim.  Vändra muusikakoolis noorte muusikaõpetamisel
45. Hanna Valk - noorele lootustandvale muusikule silmapaistvate saavutuste eest
46. Marju Simson - tubli pedagoog, õpilaste juhendaja ja seoses 35-aastase  tööjubeliga Vändra  Gümnaasiumis
47. Ülle Tomingas - tubli pedagoog, õpilaste juhendaja ja rahvusvahelise koostöö  eestvedajat
48. Kersti Valgeväli - tubli pedagoog, õpilaste juhendaja ja Aasta Õpetaja 2010  laureaat
 

2011

 
49. Helgi Järve - pikaajalise  tubli töö eest Vändra alushariduses 
50. Lea Kont - pikaajalise ja loomingulise töö eest Vändra alushariduse andmisel
51. Martin Sempelson - aktiivne õpilasesinduse ürituste korraldaja ja noortekeskuse taas-käivitaja 
52. Kristen Kivistik - põhjalik Vändra Rattaralli peakorraldaja viimastel aastatel
53. Paula Perner - Pärnumaa Aasta Noor Õpetaja
54. Ester Vahter - tubli pedagoog ja õpilaste juhendaja, 30 aastat töötamist Vändra
Gümnaasiumis
 

2012

 
55. Maria Mahlapuu Vändra muusikaelu edendamise ja pikaajalise  tubli töö eest 
56. Martina Wagner - pikaajalise eduka koostöö eest rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimisel, rahvusvahelise koostööprojekti Tšehhi Charitas, AWO Bad Doberan ja Vändra alev korraldamisel, Leonardo da Vinci õppirände projektide partnerile Vändra Lasteaiale ja Vändra Alevi Hoolekandekeskusele, et nende töötajatel oli võimalus praktiseerida  AWOle kuuluvates lasteaedades ja seeniorite kodus, ning Vändra Alevi Hoolekandekeskusele  mööbli kinkimise eest
57. Raul Altnurme Vändra alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekti  projektijuht
58. Indrek Moorats - Vändra alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekti projektijuht
59. Avo Vapper - Vändra alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projekti  projektijuht
60. Riina Sikkal - Aasta Õpetaja
61. Eha Tamm - aktiivne MTÜ Vändra Naisseltsi juhatuse liige, projektide koostaja ja elluviija
62. Tiiu Vaino - pikaajalise tubli töö eest huvihariduse andmisel Vändra Muusikakoolis ja Vändra muusikaelu edendamisel

 

2013

 
63. Joel Tints Vändra Maratoni taaselustamise eest
64. Ena Esula - panuse eest Vändra alusharidusse
65. Eve Reinart - aastate pikkuse töö eest sõimerühma õpetajana Vändra Lasteaias
66. Margit Kadak Pärnumaa aasta noorsootöötaja
67. Irina Kitsing - pikaajalise tubli töö eest huvihariduse andmisel Vändra Muusikakoolis
ja Vändra  muusikaelu edendamisel

 

2014

 
68. Ilmar Teevet Aasta Põllumees 2014
69. Lennart Kuldkepp - elutöö eest Vändra piirkonna politseinikuna
70. Sirje Raaga - pühendunud töö eest Vändra alushariduses 
71. Reet Eesmäe elutöö eest bioloogiaõpetajana ja kooliaia juhatajana, aktiivse tegutsemise eest Vändra Aiandusseltsi tegevuse eestvedajana
72. Zirlin Jõemägi - pühendunud töö eest muusikapedagoogina alushariduses 
ja kogukonnas
73. Vändra Tarbijate Ühistu - alevi arengule ja heaolule aktiivse kaasaaitamise eest
 

2015

 

74. Viive Jakimainen - pühendunud töö eest Vändra alushariduses
75. Ene Pärnsein - pühendunud töö eest Vändra muusikapedagoogina Vändra alushariduses ja kogukonnas
76. Endla Guljajev pühendunud töö eest Vändra alushariduses
77. Elvi Kalm - suure panuse eest Vändra sotsiaalhoolekande arengusse
78. Janek Õiglane - Euroopa U23 meistrivõistlustel kümnevõistluses saavutatud pronksmedali eest
79. Tiit Soosaar - panuse eest Vändra Lasteaia arengusse
 

2016

 

80. Urve Jürjets - pühendunud töö eest Vändra alushariduses
81. Jüri Kallasmaa - pühendunud töö eest EELK Vändra Martini koguduses

 

2017

 

82. Janne Mõttus  - suure panuse ja pühendunud töö eest Vändra kogukonna  alushariduses

83. Kaja Saar - pikaajalise tubli töö eest huvihariduse andmisel Vändra muusikakoolis ja Vändra muusikaelu edendamisel

84. Tiiu Tauram - pikaajaline kultuuriedendaja, Vändra Muusikakooli  hing

85. Mari Raidmets  - hindamatu töö eest Vändra piirkonna hariduselu jäädvustamisel

86. Jaan Koppel -  hindamatu töö eest Vändra piirkonna hariduselu jäädvustamisel

87. Raagna Urbalu - pikaajalise ja eduka tööpanuse Vändra Alevivalitsuses

88. Anne Kangert - pikaajalise ja eduka tööpanuse eest Vändra Alevivalitsuses

89. Margit Plado - pikaajalise ja  eduka tööpanuse  eest Vändra Alevivalitsuses

Toimetaja: AHTI RANDMERE