Väärteomenetlus

29.08.22

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 18.12.2018 määrusega nr 35 "Väärteomenetluses Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine" kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana.

Väärtegu menetlev ametnik Menetletavad väärteod
Majandusosakonna juhataja 

karistusseadustiku § 261

Vallasekretär Piret Müür
Majandusspetsialist Tiit Talts
Keskkonnaspetsialist Kersti Tammiksaar
Registripidaja Maritta Sillandi tarbijakaitseseaduse §-d 68 ja 69
Sekretär-registripidajad Julia Erm ja Ulvi Shär tarbijakaitseseaduse §-d 68 ja 69
Teedespetsialist 
Ehitusspetsialist 
Maakorraldaja Anne Kangert ruumiandmete seaduse § 79

 

Toimetaja: JULIA ERM