Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud...

Teade Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud...

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra...

Vee-ettevõtja AS Mako

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade...

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse...

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are lõigu eelprojekti tutvustus 19. juulil

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse...

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu...

Kokkuvõte vallavolikogu 20. juuni istungist

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu...

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse...

Vald hakkab toetama toimetulekuraskustes perede noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse...

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi...

Lubamatu jäätmete ladustamine

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 korraldusega nr 23 otsustati nõustuda asutuste...

Valla koolieelsed lasteasutused on suvel osaliselt suletud

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 korraldusega nr 23 otsustati nõustuda asutuste...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on oma 22.05.2018 korraldusega nr 224 vastu võtnud...

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on oma 22.05.2018 korraldusega nr 224 vastu võtnud...

Näitan: 371-380
Elemente lehe kohta 10
of 42