Uudised ja teated

Võta appi teadlane ja efektiivista oma organisatsiooni tegevust

Hea võimalik koostööpartner!

Soovid suurendada konkurentsivõimet või efektiivistada oma organisatsiooni tegevusi?

Vaata siit, miks ja kuidas kaasata teadlane enda organisatsiooni: https://www.youtube.com/watch?v=i4V4pE7idiE

Sektoritevahelise mobiilsuse toetuse abil toetatakse doktorikraadiga teadlaste töölevõtmist rakendusuuringute või tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Toetust taotleda saab iga ettevõte, olenemata suurusest või valdkonnast! Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused).

Mobiilsuse toetamise meetme eelarve on 1 820 000 eurot, millest 1 538 954 eurot (84,6%) katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetust annab välja Riigi Tugiteenuste Keskus.

Rohkem infot: www.etag.ee/sekmo   

Kuula ka meedet tutvustavat saadet Äripäeva raadios, kus räägivad ettevõtjad, kes toetuse taotlemise edukalt läbisid: https://www.aripaev.ee/raadio/episood/ettevotjad-kasutage-toetusvoimalust-teadlase-kaasamiseks

Kontakt ja lisainfo:

Viktor Muuli

Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht

730 0325

viktor.muuli@etag.ee