Uudised ja teated

Sotsiaalkindlustusamet kutsub õigusrikkumisi toime pannud noori jagama oma kogemusi

Kutsume õigusrikkumisi toime pannud noori jagama oma kogemusi!

Oodatud on ka lapsevanemate kogemused laste kohtlemise osas!

  • Politsei kuulas sind üle?
  • Sulle tehti trahvi?
  • Andsid aru alaealiste komisjonis?
  • Seisid kohtu ees?
  • Selgitasid olukorda lastekaitsetöötajale?
  • Olid mõnda aega vanglas või arestimajas?
  • Äkki olid hoopis erikoolis või muus kinnises asutuses?

Palun jaga kogemust, mis Sulle meelde on jäänud, olgu see halb või hea!

Saame viia Sinu ja paljude teiste noorte kogemused ametnikeni, kes saavad sellest õppida!
 Küsimustiku leiad siit.

 Suur tänu aitamast!
Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi ja ennetusteenuse osakond