Uudised ja teated

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks. Pakkumiste  esitamise  tähtaeg  on 26.01.2021.  Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.