Uudised ja teated

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru pikendamine

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks (liikuvuse, personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks). Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 31.03.2019.

Toetust maksab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetusest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või esitada dokumendid oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja.

Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018. a määrus nr 24 "Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord".

Palun küsige projekti osas informatsiooni oma piirkonna sotsiaaltöötajalt:

  • Vändra piirkonnas Kersti Tilk (tel 53404411),
  • Tootsi piirkonnas Krista Lindmäe, tel 53761671,
  • Pärnu-Jaagupi piirkonnas Külli Karits (tel 53284626).