Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsib tugiisikuid erivajadustega laste toetamiseks

Tugiisiku töö sisuks on erivajadusega lapse abistamine ja toetamine juhtumipõhiselt koolis, lasteaias või koduses keskkonnas.

Vallavalitsus pakub tööd kolmele tugiisikule järgmiste ülesannete täitmiseks:

  • Diabeeti põdeva lapse abistamine, toetamine ja järelevalve tagamine Pärnu-Jaagupi lasteaias Pesamuna
  • Käitumusliku eripäraga lapse toetamine ja abistamine Pärnu-Jaagupi lasteaias Pesamuna
  • Käitumusliku eripäraga lapse saatmine koolipäevadel koolist koju (Vändra Gümnaasium), saatmine rehabilitatsiooniteenusel ja toetamine koduses keskkonnas.

Tugiisikuks sobib inimene, kes:

• valdab eesti keelt;

• on hea kohanemisvõimega, kohusetundlik ning peab kokkulepetest kinni;

• sobib hästi laste/kooli keskkonda;

• soovitavalt omab teadmisi puudega lapse erivajadustest;

• soovitavalt on läbinud tugiisiku koolituse või on valmis seda läbima.

 

Tugiisikuga sõlmitakse tähtajaline käsundusleping ning teenuse osutamise maht lepitakse

kokku vastavalt konkreetse lapse vajadusele.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Lisateave: Anu Õismets, anu.oismets@pparnumaa.ee, tel 51911641