Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi EHITUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks (tähtaega pikendatud kuni 05.01.2022 (k.a))

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on Põhja-Pärnumaa vallas üldise ehituspoliitika väljatöötamine, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine vallas. Ehitisregistri toimingute tegemine, valla elanike ehitusalane nõustamine, statistiliste ülevaadete koostamine ning ehitusalase järelevalve teostamine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus, soovitavalt ehitusalane ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;

• varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;

• valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;

• inglise ja vene keele valdamine, tase B1

• väga hea arvuti kasutamise oskus;

• väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;

• autojuhi lubade olemasolu;

• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:

• mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses

• erialast täiendkoolitust

• puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:

• elulookirjeldus (CV)

• haridust tõendavate dokumentide koopiad

• motivatsioonikiri

Töötasu suurus: 1600 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 05.01.2022 (k.a) e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".

Lisateave: Jaanus Rahula, jaanus.rahula@pparnumaa.ee, tel 5662 8811.