Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 10. jaanuarist 2022.

Energiakulude hüvitamist saab taotleda elektri-, gaasi või kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks. Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Taotlejale hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
  • kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Palun kontrollige kalkulaatori abil, kas teie perekond on potentsiaalne toetuse saaja.

Kalkulaator on leitav veebiaadressilt 

Taotlus

Vallavalitsus palub võimalusel esitada avaldus koos vajalike lisadokumentidega digiallkirjastatuna e-postile vald@pparnumaa.ee. Kui vajate abi taotluse vormistamisel, palume eelnevalt leppida aeg kokku oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti juures:

Tootsis- Krista Lindmäe, tel 53761671, e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupis Tiina Sinijärv, tel 53284626, e-post tiina.sinijarv@pparnumaa.ee ja Anneli Kaljur, tel 53284950, e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Vändras- Eret Pank, tel 4430332, e-post eret.pank@pparnumaa.ee, Annika Sumre, tel 5296406, e-post annika.sumre@pparnumaa.ee ja Kersti Tilk, tel 53404411, e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee

 

Määrus on kättesaadav siit: Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele