Uudised ja teated

Pikaajaliste töötute tööpraktika

Head Põhja-Pärnumaa vallas tegutsevad ettevõtjad!

Koostöös Töötukassa ja MTÜ-ga Pesapuu on meil hetkel Pärnu-Jaagupi piirkonnas käimas pikaajaliste töötute tööpraktika. Selle raames abistatakse inimesi nelja kuu vältel tööturule uuesti sisenemisel, tööharjumuse tekkimisel, tööoskuste parendamisel jne. Tööpraktika eesmärk on anda inimesele tööle saamiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööandja juures oma ametialaseid oskusi ja teadmisi. Töötukassa pakub tööandjatele erinevaid võimalusi (nt sotsiaalmaksu tasumine, juhendamine töökohal, palgatoetus jne) soodustamaks nende kaasamist tööturule.

Sellega seoses võtavad tööotsijad erinevate kohalike ettevõtjatega ühendust ning soovivad end tõestada tööturul. See on hea võimalus ettevõtjatele anda enda piirkonna inimestele tööd kohalikus kogukonnas.

 

Külli Karits

sotsiaaltööspetsialist

53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee