Uudised ja teated

Perekonnasündmused 2018. aastal

Põhja-Pärnumaa vallas registreeriti 2018. aastal kokku 71 sündi, neist 41 poissi ja 30 tüdrukut. Poistest 2 olid kaksikud.

Registreeritud 99-st surmast olid 42 mehed ja 57 naised.

Pärnu maakonnas kokku registreeriti 2018. aastal 881 sündi, kellest 464 olid poisid ja 417 tüdrukud ning 1149 surma, kellest 577 mehi ja 572 naist.

Eesti Vabariigis registreeriti 2018. aastal 14270 sündi, neist 7289 poissi ja 6981 tüdrukut.

2018. aastel registreeriti Eesti Vabariigis kokku 15674 inimese surm, neist 7379 mehe ja 8287 naise surm.