Uudised ja teated

Jäätmete liigiti kogumise võimaluste laiendamine

Alates 4. märtsist 2019 laienevad jäätmete liigiti kogumise võimalused.

Lisaks Vändra ja Pärnu-Jaagupi jäätmejaamale on võimalus jäätmeid üle anda ka Tootsi alevis ja Kaisma jäätmepunktis.

Elanikud saavad tasuta üle anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid, elektri- ja elektroonikajäätmeid ning kasutatud sõiduauto rehve.

Jäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt jäätmepunkti töötajaga telefoni teel aeg kokku leppida.

Tootsi jäätmepunkt asub Tootsi alevis, Kooli tn 10.

Telefon 5192 9055.

Kaisma jäätmepunkt asub Kergu külas.

Telefon 5650 5947.

Jäätmepunkti on lubatud tuua ainult neid jäätmeid, mida jäätmepunktis vastu võetakse.

Jäätmed tuleb üle anda jäätmepunkti töötajaga eelnevalt kokkulepitud ajal ja tema juhendamisel, et jäätmed saaksid paigutatud õigetesse konteineritesse.

Jäätmete jätmine jäätmepunkti värava taha on keelatud.