Uudised ja teated

Kokkuvõte ja video 19. jaanuari 2022 volikogu istungist

Kokkuvõte jaanuari kuu volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu II koosseisu 5s istung toimus 19. jaanuaril 2022.a kell 14.00 Vändra Gümnaasiumis. Istungile eelnevalt söödi maitsvat koolilõunat ja seejärel tutvustas Gümnaasiumi direktor Marget Privits vallavolikogu liikmetele koolimaja ja õpilaskodu.

 • Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmed:
 1. Eelarve- ja majanduskomisjon: Peeter Perm, Martin Sempelson, Urmet Kalden, Raul Peetson, Olga Kaljuste, Reio Randmaa, Märtin Rõõmusaar.
 2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: Niida-Anita Morgen, Linda Õisman, Krista Vahenurm, Urmas Laast, Maarja Rahu.
 3. Haridus- ja noorsootöökomisjon: Priit Enok, Inga Raudsepp, Diana Mägi, Mariann Pärnoja, Maris Roost.
 4. Kultuuri- ja spordikomisjon: Martin Sempelson, Madis Koit, Imbi Tõnisson, Kendro Härm, Piia Toom
 5. Keskkonnakomisjon: Olga Kaljuste, Ralf- Henry Kaas, Urmas Laast, Margo Dello, Ülle Vapper.  
 6. Noortekomisjon: Anita-Ly Laan, Minni Toom, Sandra Väliste
 • Nimetati volikogu esindajad valla hallatavate asutuste nõukogudesse:
 1. Põhja-Pärnumaa Raamatukogu nõukogusse Reio Randmaa
 2. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse nõukogusse Raido Mets
 3. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja nõukogusse Martin Sempelson
 4. Vändra Kultuurimaja nõukogusse Gerda Mölder
 • Otsustati tasuta võõrandada   otsustuskorras Põhja-Pärnumaa   vallale   kuuluv,   Tootsi alevis  asuv,  hoonestatud  Sõmera  12  kinnistu Mittetulundusühingule Garaaž Sõmera 12. Notariaalse ostu-müügitehingu kulud tasub ostja.

Kuulati abivallavanem Jaanus Rahula informatsiooni  Vändra alevi soojamajanduse arengutest.

 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: https://youtu.be/uX0Ud6_Ew6s

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee