Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

KESKKONNASPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Keskkonnaspetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on tagada jäätme- ja keskkonnajärelevalvealaste õigusaktidega pandud kohustuste täitmine Põhja-Pärnumaa vallas. Ametikoha eesmärgiks on aidata kaasa keskkonnaalase tegevuse sihikindlale arengule.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud teadmised;

 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;

 • väga hea arvuti kasutamise oskus;

 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;

 • autojuhi lubade olemasolu;

 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;

 • inglise keele valdamine, tase B1

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses

 • erialast täiendkoolitust

 • puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad

 • motivatsioonikiri

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 20. detsembriks 2019.a. e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Keskkonnaspetsialisti konkurss".

 

Lisateave: Mait Talvoja, mait.talvoja@pparnumaa.ee, tel 5101 385.