Uudised ja teated

Kokkuvõte volikogu 20. novembri istungist

Vallavolikogu istung toimus Põhja-Pärnumaa vallamajas (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev). Istungil osales 18 volikogu liiget. Puudusid Tarmo Lehiste, Niida-Anita Morgen ja Nils Sempelson.

Päevakord ja tehtud otsused:

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. a eelarve III kv täitmise aruanne ja  seireanalüüs. Finantsjuht Kaie Rätsepp tutvustas valla 2019. a III kvartali eelarve täitmise aruannet ja seireanalüüsi eelarveosade, strateegiliste eesmärkide, hallatavate asustuste ja tegevusalade kaupa.

2. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve. Lõpetati 2019. a II lisaeelarve I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 1. detsember 2019. a.

3. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+" tegevuskava ülevaatamine. Vallavalitsuse ja -volikogu poolt maakonna arengustrateegia kohta muudatusettepanekuid ei tehtud.

4. Halinga Vallavolikogu 20.09.2017 otsuse nr 23  „Kuulilaskmise laskepaiga rajamiseks kirjaliku  nõusoleku andmine" kehtetuks tunnistamine. Maaomaniku taotluse alusel tunnistati kehtetuks laskepaiga rajamiseks antud kirjalik nõusolek.

Järgmine istung toimub esialgsete plaanide kohaselt 18. detsembril 2019. kell 12.00 Põhja-Pärnumaa vallamajas.