Uudised ja teated

Detsembris algab leibkonna eelarve uuring

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut, millega kogutakse leibkondadelt andmeid nende igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring kestab 2019. aasta lõpuni.

Peale leibkondade kulutuste ja tarbimise info, kogub uuring teavet ka leibkondade koosseisu, leibkonnaliikmete perekonnasuhete, tööhõive ja hariduse kohta, samuti leibkonna elamistingimuste ja püsikaupade olemasolu kohta.

Uuring hõlmab ligi 9000 leibkonda, keda 2019. aasta jooksul külastavad Statistikaameti küsitlejad. Kõik uuringusse sattunud leibkonnad saavad Statistikaametilt eelnevalt sellekohase teate. Leibkonda külastaval küsitlejal on fotoga Statistikaameti töötõend.

Statistikaamet avaldab uuringu tulemused 2020. aastal. Lisateavet uuringu kohta saab Statistikaameti veebilehelt. Eelmine uuringulaine toimus aastatel 2015–2016.