16.10.19
Kirjeldus:
Sünni registreerimise avaldus esitatakse kohalikule omavalitsusele. Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. 
Sünni registreerimise avalduse saab esitada ka riigiportaalis eesti.ee (vt siit)
Lapse emaks on  naine, kes on lapse sünnitanud.
Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees, kes on lapse emaga abielus, isaduse omaks võtnud või kelle isadus on tuvastatud kohtus.
Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel või pärast registreerimist. Juhul, kui omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, siis erandkorras juba naise raseduse ajal.
Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale registreerimist, täidetakse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.
Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
Dokumendid:
  • Avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid
  • Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul, kui see pole rahvastikuregistrile edastatud)
Aeg:           
Sünnikanne koostatakse seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Vändras: Ahti Randmere, ahti.randmere@pparnumaa.ee tel 443 0336
Pärnu-Jaagupis: Ulvi Schär, ulvi.schar@pparnumaa.ee tel 4473 702, 53086145
Tootsis: Julia Erm, julia.erm@pparnumaa.ee tel 4459 401, 59195833
Blanketid: sünni registreerimise avaldus
Toetused:
  • riiklik sünnitoetus alates 320 eurost (loe siit)
  • valla sünnitoetus (loe siit)

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE