Intervallhoid erivajadusega tööealisele

24.08.23

Teenuse saaja

Teenus on suunatud kodus elavale erivajadusega täisealisele tööealisele isikule, kes vajab igapäevaeluga toimetulekul pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet.

Teenuse osutamise eesmärk

•          Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele toimetulekuks vajalikku teenust ajutise hoiuteenusena, et vähendada lähedaste/hooldaja igapäevast hoolduskoormust.

•          Teenusel tagatakse inimesele vajalik abi ning juhendamine hooldus- ja hügieenitoimingutes, eneseteenindamisel ja järelevalve.

Teenuse hind

•          Päevasel ajal 25 eurot päev

•          Ööbimisel 33 eurot öö

Teenuse osutaja

Vändra Alevi Sotsiaalmaja, tel 5119408, sotsiaalmaja@pparnumaa.ee, https://sotsiaalmaja.pparnumaa.ee/

 

Teenuste hinnakiri

 

Toimetaja: JULIA ERM