Intervallhoid erivajadusega tööealisele

7.02.24

Teenuse saaja

Teenus on suunatud kodus elavale erivajadusega täisealisele tööealisele isikule, kes vajab igapäevaeluga toimetulekul pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet.

Teenuse osutamise eesmärk

•          Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele toimetulekuks vajalikku teenust ajutise hoiuteenusena, et vähendada lähedaste/hooldaja igapäevast hoolduskoormust.

•          Teenusel tagatakse inimesele vajalik abi ning juhendamine hooldus- ja hügieenitoimingutes, eneseteenindamisel ja järelevalve.

Teenuse hind

•          Päevasel ajal 25 eurot päev

•          Ööbimisel 33 eurot öö

Teenuse osutaja

Vändra Alevi Sotsiaalmaja, tel 5119408, sotsiaalmaja@pparnumaa.ee, https://sotsiaalmaja.pparnumaa.ee/

 

Teenuste hinnakiri

 

Intervallhoid eakale

Teenuse saaja

Teenus on suunatud eakale inimesele, kes vajab ajutist hooldust.

Teenuse osutamise eesmärk

•          Teenuse eesmärk on pakkuda eakale turvalist hooldust ajutiselt/lühiajaliselt (lähedaste/perekonna eemaloleku ajal või ajutise hoolduse tagamiseks järgmise teenuskoha saamiseni).

•          Teenusel tagatakse eakale vajalik abi, juhendamine ja järelevalve.

Teenuse hind

•          päevasel ajal (kl 8.00-18.00) 30 eurot

•          öisel ajal (kl18.00-8.00) 18 eurot 

Teenuse osutaja

Vändra Alevi Hoolekandekeskus, tel 5887 8010, hoolekandekeskus@pparnumaa.ee

 

Teenuste hinnakiri

Toimetaja: JULIA ERM