Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus

18.10.18

 

 

Toetuse eesmärk

Isiku või perekonna toimetuleku toetamine

Taotleja

Isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta peale eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetusvajadused

  • kütte ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 300 eurot aastas isiku või perekonna kohta;

  • ravimite ja abivahendite ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 140 eurot aastas;

  • sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumine;

  • puudega inimesele tervislikust seisundist tuleneva abivajaduse tõttu kodu kohandamine;

  • lastega peredele (koolivahendite, laagrite, lasteaia toiduraha, õppemaksu jms eest tasumiseks) vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 200 eurot aastas;

  • puudega lapsega perele lapse erivajadusest tulenevate kulude eest tasumine;

  • muud eelpool nimetamata vajadused, mis parandavad isiku või perekonna igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti.

  • tule- ja loodusõnnetusega seotud kahjud

Taotlemine Vormikohane taotluse blankett doc pdf

Erandid

Toetust võib maksta lähtudes isiku abivajadusest põhjendatud juhtudel erandkorras komisjoni ettepanekul suuremas ulatuses

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE