Võlanõustamisteenus

13.03.23

Võlanõustamisteenus

 

Teenuse saaja

Isik, kes vajab abi võlgnevusega tegelemisel

Teenuse osutamise eesmärk

Abistatakse isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlgnevuse mõiste

Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Dokumendid

  • Taotlus odt

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Võlgnevust tõendavad dokumendid

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise aeg

Vastavalt juhtumile

Teenuse osutaja MTÜ Pesapuu, mtupesapuu@gmail.com, tel 446 0677 www.peasapuukeskus.com

 

Lisainfo võlanõustamisest

Võlanõustamisteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM