Tugiisikuteenus

3.01.24

 

 

Teenuse saaja

  • Laps, kes vajab abi puudest tuleneva erivajaduse või käitumishäire tõttu peres või õppeasutuses

  • Last kasvatav isik, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel

  • Isik, kes vajab abi ning juhendamist igapäevastel olme- ja majapidamisküsimuste lahendamisel.

Teenuse osutamise eesmärk

Isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Teenuse sisu

  • Isiku juhendamine, motiveerimine ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamine.

  • Last kasvatava isiku puhul lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine, lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Teenuse osutamise tingimused

Teenuse osutamiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaalametnik kindlaks teenuse vajaduse.

Dokumendid

  • Sotsiaalametniku haldusakt

  • Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping

Teenuse hind

Tasuta

Teenuse osutamise algus

Lepingus märgitud kuupäevast alates

Teenuse osutaja

Vallavalitsus ja Vändra Alevi Sotsiaalmaja,

sotsiaalmaja@pparnumaa.ee, tel. 5119408

 

Tugiisikuteenuse määramist reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM