Sotsiaaltransporditeenus

27.06.22

 

 

Teenuse saaja

Isik, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimeline kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

Teenuse osutamise eesmärk

Transporditeenus on isikule tööle, õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, ametiasutusse, ravimite ja toiduainete toomiseks jms) kasutamiseks

Dokumendid

  • Taotlus (esmakordsel teenuse taotlemisel) odt

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

Teenuse osutamise aeg

Sotsiaalametniku otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni või puude raskusastme puudumisel kuni viis aastat.

Teenuse osutaja Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK), sotsiaaltransport@pytk.ee, tel 4425769 või 58800893

 

Muudatused sotsiaaltransporditeenuses alates 01.06.2020

Sotsiaaltranspordi hinnakiri ja info alates 01.06.2020

Sotsiaaltranspordi hinnakiri ja info alates 01.07.2022 (eesti keelne)

Sotsiaaltranspordi hinnakiri ja info alates 01.07.2022 (vene keelne)

 

Sotsiaaltransporditeenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM