Sotsiaaltransporditeenus

18.04.23

 

 

Teenuse saaja

Puudega isik, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

Teenuse osutamise eesmärk

Transporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul kasutada tema vajadustele vastavalt transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Dokumendid

  • Taotlus (esmakordsel teenuse taotlemisel) odt

Teenuse osutamise aeg

Sotsiaalametniku otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni.

Teenuse osutaja Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK), sotsiaaltransport@pytk.ee, tel 4425769 või 58800893

 

Sotsiaalametnikul on õigus erandkorras anda ühekordne teenuse saamise õigus isikule, kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puuet juhul, kui isikul puuduvad muud võimalused vajaliku abi saamiseks.

Sotsiaaltranspordi hinnakiri ja info alates 01.07.2022 (eesti keelne)

Sotsiaaltranspordi hinnakiri ja info alates 01.07.2022 (vene keelne)

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põhja-Pärnumaa vallas alates 01.03.2023

 

Sotsiaaltransporditeenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM