Sotsiaalnõustamine

1.12.17

Teenuse eesmärk

Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Teenuse sihtgrupp

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

Õigus teenust saada on nii isikul, kellel on tekkinud probleemid, kui ka nendel, kes temaga koos elavad, sest sageli puudutab tekkinud probleem (nt ühe pereliikme haigestumine, töötuks jäämine jne) kõiki koos elavaid isikuid. Sellest tulenevalt tuleb teenust pakkuda ka neile, kelle toimetulekuvõime on seoses probleemiga häirunud.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus.

Seotud teenused

Isikule võib samaaegselt osutada ka muid tema toimetulekut arendavaid, säilitavaid, toetavaid ja suurendavaid teenuseid.

Teenuse kirjeldus

Sotsiaalnõustamine on teenus, mis on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Sotsiaalnõustamist võidakse pakkuda individuaalselt, paari- ja/või perenõustamisena.

Individuaalne sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas

sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös inimesega tema toimetulekuvõime parandamiseks.

Pere sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate

võimaluste esiletoomine koostöös perega pereliikmete toimetulekuvõime parandamiseks.

Teenus koosneb järgmistest tegevustest:

  • probleemi(de) väljaselgitamine,
  • probleemi(de) sõnastamine,
  • probleemi(de) lahendamise võimalustest informeerimine, nõustamine,
  • ressursside väljaselgitamine ja muu toetav tegevus,
  • enesehinnangu parandamine ning selle kaudu toimetuleku parandamine.

Sotsiaalnõustamistegevuste hulka kuulub muu hulgas inimese/pere motiveerimine, toimetulekuoskuste õpetamine, probleemi lahendamiseks alternatiivide pakkumine ja muu abi kättesaadavuse korraldamine.

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise maht ja teenuse osutamise kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse kättesaadavus

Sotsiaalnõustamisteenust osutavad vallavalitsuse sotsiaalametnikud, kelle poole isik teenuse saamiseks pöördub.

Toimetaja: ANDRUS PEETSON