Psühholoogiline nõustamine

13.03.23

Teenuse saaja

Isik, kes vajab abi oma heaolu parandamisel, pingete leevendamisel, kriiside ja probleemide lahendamisel jms.

Teenuse osutamise eesmärk

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on parandada inimese heaolu, leevendada tema pingeid, lahendada kriise ja probleeme, edendada iseseisvust probleemide lahendamisel, toetada inimese toimetulekut saavutamaks adekvaatset enesehinnangut, suuremat enesekindlustust, oskusi ja enesetõhusust valikute ning otsuste tegemisel ja enesele püstitatud eesmärkide saavutamisel, õpetada paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja olukordadest.

Dokumendid

Sotsiaalosakonna spetsialisti poolt väljastatud teenusele suunamise teade.

Teenuse hind

  • Teenuse saajale tasuta

  • Teenusele suunamise esmaseks mahuks psühholoogilise nõustamise puhul kuni 5 teenustundi. Vajadusel saab teenuse mahtu suurendada.

Teenuse osutaja

MTÜ Pesapuu, mtupesapuu@gmail.com, tel 446 0677, www.pesapuukeskus.com

 

Psühholoogilist nõustamist reguleerib:

Toimetaja: JULIA ERM