Lapsehoiuteenus

29.06.20

Lapsehoiuteenus

 

Teenuse saaja

Raske või sügava puudega last kasvatav isik

Teenuse osutamise eesmärk

Last kasvatava isiku toimetuleku või töötamise toetamine või lapse erivajadusest tuleneva hoolduskoormuse vähendamine

Teenuse sisu

Lapse hooldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine

Dokumendid

  • Taotlus odt

  • Taotleja isikut tõendav dokument

  • Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

Teenuse hind

Tasuline, vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale

Teenuse osutamise algus

Haldusaktis või halduslepingus sätestatud ajast alates kuni lapse 18-aastaseks saamiseni

 

Lapsehoiuteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM