Koduteenused

17.06.22

 

 

Teenuse saaja

Täisealine isik

Teenuse osutamise eesmärk

Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti

Teenuse sisu

 • Vestlus kliendiga ja nõustamine

 • Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine

 • Eluaseme korrastamine

 • Teenuse saaja pesemine ja korrastamine

 • Abistamine kütmisel

 • Abistamine arstiabi korraldamisel

 • Abistamine ühekordsetel asjaajamistel

Dokumendid

 • Taotlus odt 

 • Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping

Teenuse hind

Muudatus alates 01.02.2022

 • Pakett nr 1, 1 kord nädalas - 30 eurot kuus
 • Pakett nr 2, 2 kord nädalas - 35 eurot kuus
 • Pakett nr 3, 3 kord nädalas - 40 eurot kuus
 • Toiduainetega varustamine - 4 eurot kord, millele lisandub väljaspool alevit sotsiaaltranspordi kilomeetri hind.
 • Kui teenust vajava isiku ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenuse eest tasuda, võib vallavalitsuse sotsiaalametnik vähendada teenuse eest võetavat tasu haldusaktiga.

Teenuse osutamise algus

Peale lepingu sõlmimist

Teenuse osutaja Vändra Alevi Sotsiaalmaja, sotsiaalmaja@pparnumaa.ee, tel 5119408

 

Koduteenuse infoleht

Koduteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

 

Toimetaja: JULIA ERM