Eluruumi tagamine

19.07.23

 

 

Teenuse saaja

 • Sotsiaaleluruum - isik, kes ei ole võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 • Sotsiaalmajutus - eakas ja/või erivajadustega isik

Teenuse osutamise eesmärk

Eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Teenuse liigid

 • Eluruumi tagamine ilma kõrvalabita

 • Eluruumi tagamine koos kõrvalabiga (sotsiaalmajutus)

Dokumendid

Eluruumi tagamisel:

 • Taotlus doc pdf

 • Taotleja ja tema pereliikmete isikut tõendavad dokumendid

 • Tõendid taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute kohta

 • Tõendid vara kohta

Sotsiaalmajutuse taotlemisel:

 • Taotlus

 • Isikut tõendav dokument

 • Tõendid taotleja sissetuleku kohta

Teenuse hind

Eluruumi tagamise teenuse hind:

 • Vahenurme külas Vahenurme keskus 3 asuvates korterites, Uus 63 asuvas korteris 3 ja Uus 32 asuvas korteris 10üks euro ruutmeetri kohta kuus
 • Vändra alevis Vana tn 31 asuvates korterites nr 3, 6, 11, 12 - üks euro ruutmeetri kohta kuus
 • Vändra alevis Vana tn 31 asuvates korterites nr 1, 2, 4 - 0,70 eurot ruutmeetri kohta kuus.
 • Eluruumi tagamise teenust saav isik on kohustatud tasuma lisaks üürile ka eluruumiga kaasnevad kõrvalkulud (vesi, elekter, olmejäätmete vedu, haldamine jms).

Eluruumi tagamise teenust osutab vallavalitsus hinnakirja alusel, muudatus 19.01.2021, muudatus 30.03.2021.

Sotsiaalmajutuse teenust osutab Vihtra Päevakeskus hinnakirja alusel.

Teenuse osutamise aeg

Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni 2 aastat ja vajadusel pikendatakse 2 aasta kaupa

Teenuse osutaja Sotsiaaleluruumi tagamisel on teenuse osutaja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja sotsiaalmajutusteenuse osutaja on Vihtra Päevakeskus, e-post riina.rullingo@pparnumaa.ee, tel 53957395

 

Sotsiaalmajutusteenus

Eluruumi tagamise teenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM