Asendushooldusteenus

3.01.24

 

 

Teenuse saaja

  • Laps, kelle vanem on surnud

  • Laps, kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja

  • Laps, kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud

  • Laps, kes on vanemast eraldatud.

Teenuse osutamise eesmärk

Lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks, peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushoolduse vormid

Hoolduspere, perekodu ja asenduskodu

Teenuse sisu

Lapse hooldamine, arendamine ja turvalisuse tagamine

Dokumendid

Juhtumiplaan

Teenuse rahastamine

Vallaeelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

Teenuse osutamise algus

Haldusaktis või halduslepingus sätestatud ajast alates kuni lapse 18-aastaseks saamiseni

 

Oluline informatsioon asendushooldusest

Järelhooldusteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: JULIA ERM