Projekt „Põhja-Pärnumaa valla eakate elukvaliteedi parandamine“

18.11.20

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus viis koostöös MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga 2020. a läbi Euroopa Liidu struktuuritoetuse rahastusel projekti „Põhja-Pärnumaa valla eakate elukvaliteedi parandamine".

Projekti peamine eesmärk oli Põhja-Pärnumaa valla eakate aktiveerimine eesmärgil, et nad tunneksid ennast vajalikuna ning panustaksid aktiivselt kogukonna arengusse (ühiskonda). Selleks luuakse eakaid jt osapooli kaasates koosloome meetodil Põhja-Pärnumaa väärika vananemise praktiline visioon koos tegevuskava ja eakate elukvaliteeti parandavate (sh isolatsiooni ennetavate) algatuste/teenustega, mida eakad hakkavad ise ellu viima.

Koosloome on uuenduslik osalusprotsess, kus eesmärgi saavutamiseks kaasatakse kõik olulised osapooled. Koosloome lähtub eeldusest, et tulemuste saavutamiseks peavad osapooled endale ise eesmärgi püstitama ja lahendused välja mõtlema.

Projekti tulemused:

  • Läbi on viidud kvalitatiivne Põhja-Pärnumaa eakate vajaduste uuring, kus on välja toodud ka persoonad. Persoona on personaliseeritud isik (mitte päris isik), kes on loodud kõige tüüpilisema universaalse näitena esindama uuringus osalenud inimest. Persoonad on karakterid, mis jäävad väga hästi meelde.
  • Koosloome meetodil on loodud uus praktiline Põhja-Pärnumaa eakate väärika ja aktiivse vananemise visioon
  • Koosloome meetodil on loodud visioonist lähtuv tegevuskava
  • Koosloome meetodil on loodud tegevuskavast lähtuvad algatused/teenused
  • Kokku osaleb koosloome protsessis 30-50 inimest
  • Uued algatused on leidnud endale eestvedajad

 

Projekti kontaktisik vallavalitsuses on Anneli Kaljur, tel 53284950, e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Toimetaja: JULIA ERM