Projekt „Kodud tuleohutuks“

20.09.21

Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada.

Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames teostama töid, peab olema kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal.

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad
 • Puuetega inimesed
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt).

Abikõlbulikud kulud projektis on:

 • Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 • Vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • Korstnapühkimise teenus;
 • Vingugaasianduri paigaldamine;
 • Suitsuanduri paigaldamine*;
 • Esmased tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine*;
 • Eksperthinnang;
 • Elektrisüsteemi parandamine;
 • Elektriaudit;
 • Gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • Erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt);
 • Vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).

Vallavalitsus on koostöös Päästeametiga 2018-2019. aastal läbi viinud projekti „500 kodu tuleohutuks", mille käigus investeeriti 40 357,61 eurot ja tehti 9 kodu tuleohutumaks.

2020. aastal tehti tuleohutumaks 1 kodu maksumusega 7776 eurot. Lisaks rahastas vallavalitsus veel 3 kodu elektritöid ja kütteseadmete parendamist summas 2935 eurot.

2021. aastal teostati koostöös Päästeametiga elektri- ja küttesüsteemidega seotud töid 4 kodus, maksumusega 6016 eurot.

Projektiga seotud kontaktisikud vallavalitsuses:

Anneli Kaljur (sotsiaalosakonna juhataja), tel 53284950, anneli.kaljur@pparnumaa.ee

 

 

 

 

Toimetaja: JULIA ERM