Projekt „500 kodu tuleohutuks“

17.06.20

2018. aasta esimesel poolel sõlmisid kõik 79 omavalitsust Päästeametiga lepingu seoses projektiga „500 kodu tuleohutuks".

 

Koostöös majandusosakonnaga on Põhja-Pärnumaa Vallavalitus 2018. aastal läbi viinud projekti „500 kodu tuleohutuks", mille käigus investeeriti 40 357,61 eurot ja tehti 9 kodu tuleohutumaks. Riigi poolne projekti toetus oli 18 118,03 eurot ning vallavalitsuse poolne omaosalus oli 22 239,58 eurot.

Projekt jätkub loodetavasti 2020. aastal.

 

Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada. Inimene, kelle kodus hakatakse projekti raames teostama töid, peab olema kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal.

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:

• Lastega pered, eelkõige lasterikkad

• Puuetega inimesed

• Eakad, eelkõige üksi elavad eakad

• Erand: juhtumipõhine lähenemine – päästeameti ja omavalitsuse hinnangul abi vajav leibkond (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

 

Päästeamet fikseeris lepingus omavalitsusega kindlad tööd, mida tohtis teostada antud projekti raames. Abikõlbulike kulude nimekiri oli koostatud koostöös päästekeskuste ja omavalitsustega. Nendeks oli:

• Küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine

• Kütteseadme paigaldamine (näiteks õhksoojuspump)

• Korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine

• Elektrisüsteemide uuendamine

• Korstnapühkimise teenus

• Suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti, tuletekk

• Puuetega inimeste erilahendused kõigis eelnimetatud tegevustes

• Töödega otseselt seotud vajalikud lisategevused (koristus, prahi vedu vms)

 

Projektiga seotud kontaktisikud vallavalitsuses:

Anneli Kaljur (sotsiaalosakonna juhataja), tel 53284950, anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Mait Talvoja (majandusosakonna juhataja), tel 5101385, mait.talvoja@pparnumaa.ee

Toimetaja: JULIA ERM