Sotsiaalhoolekanne

12.05.21

Sotsiaalkaitse eesmärgiks on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalhoolekandelist abi antakse toetuste, teenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise kaudu.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted abi andmisel:

  • Lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  • Eelistatakse abimeetmeis, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  • Nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel;
  • Lähtutakse abimeetme rakendamisel tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  • Kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid;
  • Tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

 

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on:

 

Toimetaja: JULIA ERM