Perearstide teenuste hinnakiri

1.01.18

Mootorsõidukijuhi (A, B, C) tervisetõendid:

  • kui taotleda digitaalsel kujul tervisetõendit – 20 eurot NB! Tervisetõendit taotlema tulles tuleb eelnevalt taotlejal ära täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis (VT! www.digilugu.ee) ning see siis digiallkirjastada.
  • kui taotleda tervisetõendit täites tervisedeklaratsiooni paberkandjal – 40 eurot

NB! Tervisedeklaratsiooni täitmiseks vajaliku vormi saab kas riigiteatajast (www.riigitataja.ee) või tervisekontrolli teostajalt (s.t. perearsti juurest).

*Tervisetõend tööandjale:

  • rö-uuringuga – 30 eurot
  • rö-uuringu ja faeces´e uuringuga – 45 eurot

*Tervisetõend kaitseliidule, abipolitseinikule, relvaloa taotlemiseks või pikendamiseks – 20 eurot

*Tervisetõend kindlustusseltsile, advokaadile – 25 eurot

*Eesti Haigekassa ravikindlustuseta patsiendid:

  • vastuvõtt ja/või retsepti väljastamine – 20 eurot
  • + vajadusel kõik analüüsid/uuringud/protseduurid vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale:

VT! „Tervishoiuteenuste loetelu" https://www.riigiteataja.ee/index.html

  • tõendite väljastamine: vastuvõtt + tõendi tasu

*Analüüsid/uuringud ravikindlustatud patsiendi enda soovil ja/või nõudmisel:

  • vastuvõtt – 10 eurot
  • + analüüsid/uuringud vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale:

VT! „Tervishoiuteenuste loetelu" https://www.riigiteataja.ee/index.html

*Koduvisiidi tasu – 5 eurot (NB! Koduvisiidi vajaduse hindab ja otsustab perearst ainuisikuliselt. Koduvisiidi eest ei võeta tasu ravikindlustatud rasedatelt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla 2-aastastelt kindlustatutelt).

*NB! Laagritesse (laste-, spordi-, puhke-, vms. laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt Sotsiaalministri 01.09.2010. a määrus nr 70 „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja teistest vajalikest eritingimustest lapsevanem, mitte tervishoiutöötaja. Soovi korral võib lapsevanem ise laagritõendi välja kirjutada kasutades järgmist näidisdokumenti: tervisetõend laagrisse.

Toimetaja: RIINI ÕIGE