Ohvriabi info

20.07.21

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?

Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui Sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning Sa ei tea, kelle käest abi saada.

Mida ohvriabi Sulle pakub?

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajad Sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on Sul võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline, et Sa teaksid, milliseid on Sinu õigused, mida Sinu ja Su andmetega tehakse, millised on Su võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka Sinu lähedased.

Milliseid teenuseid ja toetusi on Sul ohvriabist võimalik saada? 

Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid Sulle kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astuda.

Me oleme Sinu jaoks olemas!

Sotsiaalkindlustusamet

Tatjana Zuftsiankou

Pikk 18, Pärnu; 53039077;

tatjana.zuftsiankou@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ohvriabi Vägivallast loobumise tugiliin

Tugiliin pakub individuaalset nõustamist – hinnanguvaba ärakuulamine ja koos lahenduste leidmine. Kontakt nõustajaga on pikaajaline ning võimalik on ühendust võtta igal ajal.

Oleme avanud telefoniliini 660 6077  ning pakume ka näost näkku kohtumisi. Me vastame telefonile tööpäeviti kell 10-16. Samuti saab meiega ühendust võtta e-maili teel: tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee

Rohkem infot saab meie kohta lugeda: palunabi.ee/tugiliin.

Kellele?

Vägivallast loobumise tugiliin on mõeldud meestele ja naistele, kes on mures oma käitumise pärast ja soovivad muuta oma käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada ning spetsialiste, kes soovivad nõu vägivalla teemadega töötamisel.

Miks?

Nõustamise eesmärk on vägivaldse käitumise ennetamine. Vägivaldne käitumine on õpitud ning tavaliselt korduv käitumine, mida on keeruline muuta. Uuringud näitavad, et nõustamine aitab vägivaldsest käitumisest loobuda. 

Toimetaja: JULIA ERM