Koduanduri teenuse tutvustus

24.11.20

Koduanduri meeskond on arendanud infosüsteemi, mis kogub eaka inimese koju paigaldatud juhtmevabadelt anduritelt inimese ruumides liikumise, uste avamise ja sulgemise, temperatuuri, suitsu või kõrge CO taseme infot. Koduanduri infosüsteem https://app.koduandur.ee/ visualiseerib andurite poolt kogutud andmed eaka inimese kodustest liikumistest ning edastab teated ebatavaliste käitumismustrite kohta e-kirja või sms sõnumiga. Koduanduri infosüsteemi kasutajaks võib registreerida nii eaka inimese lähedane kui tugiisik/hooldaja.

Kahtlemata on teenus soovituslik inimestele, kes on areneva dementsusega, tasakaalu häiretega, vähenenud toimetulemise võimega vms, et nad ei jääks õnnetuste korral pikaks ajaks abita.

Sõltuvalt eaka kodu eripärast ning vajadustest aitab Koduanduri meeskond leida igale kasutajale sobiva andurite paketi. Mõned näited valikus olevatest seadmetest:

•             Liikumisandur - annab ülevaate inimese liikumisest ja igapäevastest toimetamistest. Näiteks liikumiste puudumine viitab ohule ning infosüsteem teavitab sellest kontaktisikut. Mitme liikumisanduri kasutamine annab teavet erinevate ruumide kasutuse sagedusest. Näiteks juhul, kui inimene on jäänud ebatavaliselt pikalt ruumi, kus viibitakse lühiajaliselt, viitab see ohule ning sellest saadetakse teade kontaktisikutele.

•             Ukseandur - paigaldatakse välisuksele, ravimisahtlile, külmkapi uksele või mõnele teisele uksele, mille liikumist soovitakse jälgida. Anduri kogutud andmete põhjal saab teada, kas inimene on söönud, võttis tablette, on ta kodus või läks jalutama.  Infosüsteemi saab seadistada teateid saatma näiteks siis, kui ust päeva jooksul ei avata või uks avatakse ebatavaliselt ajal.

•             Temperatuuri andur - annab kindluse, et eluruum on köetud. Näiteks on andur vajalik ahju või puuküttega varustatud eluruumides. Samuti võib temperatuurianduri paigaldada kööki, pliidi kõrvale, söögitegemise tuvastamiseks.

•             Paanikanupp - paigaldada statsionaarselt seinale, öökapile, välisukse kõrvale. Vajutuse korral saadetakse teade kontaktisikutele.

•             Suitsuandur - annab ruumis levivast suitsust märku tugeva helisignaaliga ning häireteade edastatakse lähedastele kontaktisikutele.

Teenus ei kahjusta inimese privaatsust – andurid ei pildista ega filmi.

Koduanduri teenust saab kasutada ka juhul, kui eaka kodus puudub telefoni või interneti ühendus. Paigaldatud andurid edastavad Koduanduri infosüsteemi liikumiste info telefoni või interneti teenusest sõltumatu asjade interneti võrgu kaudu.

Koduanduri teenuse hind sõltub kasutaja vajadusest ning eluruumi suurusest, kuutasu sõltuvalt paketist 20 kuni 40 eurot. Ühekordne andurite ja paigalduse kulu sõltuvalt kliendi asukohast ja andurite arvust 30 kuni 100 eurot.

Inimestel on soov ja õigus iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas viibida, suurendamata seejuures lähedaste hoolduskoormust. Koduandur aitab suurendada turvatunnet.

Veebileht koduandur.ee

Toimetaja: JULIA ERM