Lastekaitse

28.01.19

Igal inimesel on kohustus abivajavast lapsest teatada

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu.  Lapse abistamiseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitsetööd kõige laiemas tähenduses, sh toetused ja teenused, koostöö lapse ja tema perega jms.

Abivajavast lapsest tuleb teatada Põhja-Pärnumaa valla lastekaitsespetsialistidele:

  • Kertu-Kaia Kesler, telefon 447 3710, +372 56644562 või e-postil kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee
  • Evelin Ivanov, telefon +372 51911641 või e-postil evelin.ivanov@pparnumaa.ee

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaohus oleva lapsele tuleb reageerida viivitamatult ning sekkuda ohu ära hoidmiseks või lõpetamiseks. Hädaohus olevast lapsest teata politseile tel 112 või  eelpool nimetatud lastekaitsespetsialistidele.

Abivajavast lapsest teatamise juhend

Lastekaitseseadus

 

Kasulikku:

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE