Lastekaitsetöö

4.01.24

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide peamised tööülesanded:

 • lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta;
 • abivajavate ja hädaohus olevate laste ning nende perede abistamine ning järjepidev toetamine erinevate sotsiaalabi meetmete kaudu;
 • laste õigusi kaitsvate seaduste täitmise jälgimine ja vajadusel sekkumine;
 • positiivsete vanemluspraktikate tutvustamine;
 • koolikohustuse mittetäitjate ja nende perede nõustamine ning toetamine;
 • vallavalitsuse esindamine kohtus lastekaitse- ning eestkostemenetlustes;
 • ennetustöö järjepidev teostamine;
 • koostöö ja võrgustikutöö korraldamine erinevate asutustega (koolid, lasteaiad, politsei, tervishoiuasutused jms);
 • erivajadustega lastega perede, asendushooldusel ja eestkostel olevate laste ning nende lähivõrgustiku lastekaitsealane nõustamine ja toimetuleku toetamine.

Piirkondlikud lastekaitsespetsialistid:

 • Vändra piirkond - Elisabeth Pahk, telefon +372 5787 7505, e-post elisabeth.pahk@pparnumaa.ee
 • Tootsi ja Pärnu-Jaagupi piirkond - Kerttu-Kaia Kesler, telefon +372 5664 4562 või e-postil kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee

Erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika eest vastutav lastekaitsespetsialist:

 • Leila Markelov, telefon +372 5191 1641; e-post leila.markelov@pparnumaa.ee

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teavitamine

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu.  Näited abivajavast lapsest:

 • Laps elab üksi või on jäetud hooletusse
 • Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms
 • Laps ei täida koolikohustust
 • Laps jooksis kodust ära

Abivajavast lapsest teavita vallavalitsuse piirkondlikku lastekaitsespetsialisti või lasteabi telefoni 116 111!

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaohus oleva lapsele tuleb reageerida viivitamatult ning sekkuda ohu ära hoidmiseks või lõpetamiseks. Näited hädaohus olevast lapsest:

 • Laps on vägivalla ohver
 • Laps on tõsiselt haige ja ei saa vajalikku abi
 • Laps on siutsiidne

Hädaohus olevast lapsest teavita politseid tel 112 või  piirkondlikku lastekaitsespetsialisti!

Juhend"Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse"

Lastekaitseseadus

Kasulikud kontaktid:

 

Toimetaja: JULIA ERM