Hoolekandeasutused

30.11.23

Vihtra Päevakeskus

Pakub erihoolekandeteenuseid ja sotsiaalmajutust eakatele, puuetega inimestele või muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud isikutele.

Aadress: Jõesuu tee 9, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa  87603

 • Vihtra sotsiaalmajutusüksus - Jõesuu tee 9, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87603
 • Pärnjõe sotsiaalmajutusüksus - Sügise, Pärnjõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87620               

Registrikood:75029122

Juhataja: Riina Rullingo
Telefon: 44 93 723
E-post: riina.rullingo@pparnumaa.ee

Vihtra Päevakeskuse põhimäärus

Vihtra Päevakeskuse kodukord

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord 

Pakutavad teenused:

Tootsi hooldekodu

Tootsi alevis asub renoveeritud Tootsi Hooldekodu. Hooldekodu asub looduslikus keskkonnas, keset rohelust, linnulaulu ja pargi keskel.

Hooldekodu on 34-kohaline hoolekandeasutus, mis on mõeldud eakatele ja puuetega inimestele ööpäevaringseks hooldamiseks ja alaliseks elamiseks. Koha peal tegutseb lisaks hooldustöötajatele ka tegevusjuhendaja ja huvijuht. Hooldekodus on uus ajakohane ja moodne sisustus, hooldekodul on oma köök, söögisaal ja pesumaja.

Tootsi Hooldekodu põhimäärus

Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse ja Tootsi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Külastuskord Tootsi Hooldekodus

Tootsi Hooldekodu pakub teile:

 • Majutust, nii lühi- kui ka pikemaajalist;
 • Toitlustamist 4 x päevas;
 • Ööpäevaringset hooldust,
 • Olemas huvijuht ja tegevusjuhendaja
 • Pesupesemise teenust;
 • Võimalust sisustada vaba aega loominguliselt, tegeleda erinevate huvialadega

Hooldekodu teenuse hind

Asutuse andmed:

 • Hooldekodu juhataja Pille Jaasi 
 • Üldinfo, juhataja (E-R kell 8.00 - 18.00) telefon 5347 6689
 • Hooldustöötajad, samale numbrile helistades avatakse ka värav, telefon 5355 9532
 • Köök (E-R kell 8.00 - 16.00) telefon 5191 3252
 • Aadress: Kooli 15, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87 501, registrikood: 75038765
 • E-mail: tootsi.hooldekodu@pparnumaa.ee
 • Registrikood: 75038765

 

Vändra Alevi Hoolekandekeskus

Osutatavad teenused:

 • Ööpäevaringne hooldamine
 • Abivahendite laenutamine
 • Sotsiaalnõustamine: abistamine ekspertiisitaotluste täitmisel (puude raskusastme ja töövõimetuse tuvastamiseks) ja dokumentide vormistamisel, pensioneid ja sotsiaaltoetusi puudutavad küsimused

Asutuse andmed:

 • Registrikood 75001649
 • Vihtra tee 4, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,  87701 Pärnu maakond
 • Juhataja Silje Lang tel 4495730, 5887 8010, silje.lang@pparnumaa.ee
 • E-post: hoolekandekeskus@pparnumaa.ee
 • Facebook
 • põhimäärus

Muud dokumendid:

Vändra Alevi Sotsiaalmaja

Osutatavad  teenused:

Asutuse andmed:

 • Registrikood 75025638
 • Vana tn 94, Vändra alev, Põhja-Pärumaa vald,  87701 Pärnu maakond
 • Juhataja Lembi Uulimaa tel  511 9408, lembi.uulimaa@pparnumaa.ee
 • E-post: sotsiaalmaja@pparnumaa.ee
 • Facebook
 • põhimäärus

AS Hoolekandeteenused Vändra Kodu

Osutatavad teenused:

 • Ööpäevaringne erihooldusteenus (psüühikahäirega inimestele)
 • Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele

Asutuse andmed:

 • Registrikood: 10399457
 • Vihtra tee 6, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,  87701 Pärnu maakond
 • Kersti Laan, tiimijuht, tel 5302 0341, e-post: kersti.laan@hoolekandeteenused.ee
 • Laura Lillepa, tiimitöö spetsialist, tel 5787 7730, e-post: laura.lillepa@hoolekandeteenused.ee
 • Facebook

SA Vändra Tervisekeskus

Osutatavad teenused:

 • Ööpäevaringne erihooldusteenus (psüühikahäirega inimestele)
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Iseseisev statsionaarne õendusabi (hooldusravi)
 • Koduõendusteenus
 • Tavanditeenus

Asutuse andmed:

 • Registrikood: 90010806
 • Vihtra tee 4, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 
 • E-post: terkeskus@gmail.com 
 • Juhataja Karin Kütt tel 44 67 097
 • Sekretär Ave Männasalu  tel 4467097
 • Ööpäevaringne õepost tel 4467095, 58 864 185
 • Veebileht

Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu

Osutatavad teenused:

Ööpäevaringne hooldusteenus

Iseseisev statsionaarne õendusabi (suunamiskirja teenusele annab pere- või eriarst)

 • Aadress: Männi tee 24, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
 • Registrikood 90010835
 • Juhataja Merike Lahesaare tel 5560 9597
 • Õepost 24h tel 5560 9618
 • Raamatupidaja tel 5560 9598
 • E-post pjhoolduskodu@gmail.com

Kaelase Kodu

Osutatav teenus:

Iseseisvalt liikuvate dementsusega inimeste hooldus

 • Aadress: Aasa küla, Põhja-Pärnumaa vald 87203
 • Hooldusjuht Eha Vares tel 5818 9712
 • Üldtelefon 24h 512 4216
 • E-post kaelasekodu@gmail.com
 • Facebook

MTÜ Halinga Turvakodu

vanurite ja erivajadustega inimeste ööpäevaringne hooldus

Aadress: Tõrdu küla, Põhja-Pärnumaa vald, 87239 Pärnu maakond
Majad:

Juhataja 510 9320
Raamatupidaja 5340 1411
Perenaine-personalijuht 5662 9587
e-post: info@halingaturvakodu.ee

Hoolduskulu valla hallatavates hoolekandeasutustes

Hoolduskulu valla hallatavates hoolekandeasutustes alates 01.01.2024

Toimetaja: JULIA ERM