Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus

5.11.21

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 57 "Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus" moodustati alates 1. jaanuarist 2019 vallavalitsuse hallatava asutusena Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus (registrikood 77000861).

Keskuse struktuuriüksused on:

  • Tootsi noortekeskus
  • Vändra noortekeskus
  • Pärnu-Jaagupi noortekeskus

Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse juhataja koht on hetkel täitmata.

Info tel 5097872 (Margit Kadak)

parnujaagupinoortekeskus@pparnumaa.ee

 

 

 

Toimetaja: MARGIT KADAK