Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus

28.09.20

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 57 "Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus" moodustati alates 1. jaanuarist 2019 vallavalitsuse hallatava asutusena Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus (registrikood 77000861).

Keskuse struktuuriüksused on:

  • Tootsi noortekeskus
  • Vändra noortekeskus
  • Pärnu-Jaagupi noortekeskus

Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse juhataja on Kertu Kaljur, tel 528 9664, parnujaagupinoortekeskus@pparnumaa.ee

Lisaks juhatajale töötab asutuses kaks noorsootöötajat.

 

 

Toimetaja: JULIA ERM