Veemajandus

12.01.24

Kogu ühisveevärki ja -kanalisatsiooni haldab Põhja-Pärnumaa vallas AS Mako.

AS Mako nõukogu liikmed: Raul Peetson, Priit Enok, Eve Lempu, Tiit Talts, Urmet Kalden.

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

 

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 

Konkurentsiamet kooskõlastas 19.10.2023 otsusega Põhja-Pärnumaa vallas, AS Mako tegevuspiirkondades, uue ühisveevärgi vee –ja kanalisatsiooni teenuse hinna. Uueks hinnaks alates 01.01.2024 on tasu võetud vee eest 1,42 EUR/m3, millele lisandub käibemaks ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 3,17 EUR/m3, millele lisandub käibemaks.

Lisainfo aadressil mako.pparnumaa.ee
 

 

 

Toimetaja: JULIA ERM