Veemajandus

1.09.22

Kogu ühisveevärki ja -kanalisatsiooni haldab Põhja-Pärnumaa vallas AS Mako.

AS Mako nõukogu liikmed: Tiit Talts, Eve Lempu, Ülo Stokkeby, Raul Orav ja Raul Peetson.

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

 

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 

Konkurentsiamet kooskõlastas 21.04.2020 nr. 9-3/2020-004 otsusega Põhja-Pärnumaa vallas, AS Mako tegevuspiirkondades, ühtse ühisveevärgi vee –ja kanalisatsiooni teenuse hinna. Uueks hinnaks alates 01. juulist 2020 aastast on tasu võetud vee eest 1,08 EUR/m3, millele lisandub käibemaks ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,92 EUR/m3, millele lisandub käibemaks.

Lisainfo aadressil mako.pparnumaa.ee
 

 

 

Toimetaja: JULIA ERM