Projektid

14.12.22

Projekt: Pärnu-Jaagupi skatepargi ehitus

Projekti periood: 01.04.2022–30.10.2022

Meetme üldine eesmärk: Rohelise Jõemaa KESTLIKUD KOGUKONNAD JA TEENUSTE ARENG

Meetme nimetus: Meede 4 jätkusuutlik kogukond ja külakeskused

Projekti eesmärk ja lühikirjeldus:  Projekti üldine eesmärk on luua noortele head eeldused füüsiliseks aktiivsuseks ja sotsialiseerumiseks. Pärnu-Jaagupis olid aastaid tagasi sama koha peal mõned algelised rulasõidu  atraktsioonid, kuid need muutusid kasutuskõlbmatuteks ning  demonteeriti. Projekti elluviimise tulemusena rajati  kaasaegne, turvaline ning noorte füüsilist arengut soodustav skatepark. Ehitise valmimise eest seisis ettevõte Sessionramps OÜ. Projekti kogumaksumuseks kujunes  54 000 eurot, millest 21292,20 eurot kaeti  Leader  programmi toel ning 32707,80 eurot kaeti kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Toimetaja: EVA SOOSAAR