Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamine ja toetused

1.08.19

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord sätestab, kuidas toimub Põhja-Pärnumaa valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemine, taotluste menetlemine, toetuse eraldamine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamine. Korra kohaselt on toetuse andmise eesmärk laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Toetusi on kolme liiki:

1) tegevustoetus mittetulundusühingutele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Põhja-Pärnumaa vallas asuva hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks;
2) ühekordne toetus mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste läbi viimiseks;
3) projektitoetus mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud ja füüsilised isikud, kes
1) tegutsevad Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Põhja-Pärnumaa valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Põhja-Pärnumaa valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu Põhja-Pärnumaa valla elanikud.

Vormikohane taotlus tegevustoetuse saamiseks esitatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele 1. oktoobriks.

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE