Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamine ja toetused

29.07.20

 

Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstakse kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetusi, mille eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri- ja sporditegevuse ning noorsootöö võimalusi, edendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd kooskõlas valla arengukavas kajastatud valdkondlike prioriteetidega.

Toetuse liigid:
 • Tegevustoetus
 • Projektitoetus
 • Ühekordne toetus
 • Sporditoetus
 • Esindusvõistkonna toetus
Taotleja:
 • mittetulundusühingud,
 • füüsilised isikud
Tähtajad:
 • tegevustoetuse saamiseks - 1. november;
 • ühekordse toetuse saamiseks - üldjuhul 1. november
 • sporditoetuse saamiseks - 1. november
 • esindusvõistkonna toetuse saamiseks - 1. november
 • projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektide kaasfinantseeringuks - jooksvalt eelarveaasta jooksul
Taotlemine:

Sisenemine iseteeninduskeskkonda

Hindamine:           

Tähtajaks esitatud taotlusi hindab komisjon taotluse esitamise tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.

 

Hindamiskomisjoni liikmed: 

Tarvi Tasane- haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kerstin Sempelson- andmekaitse- ja personalispetsialist

Reet Olev- planeerimise- ja arenguspetsialist

Riina Kukk- Tootsi halduskeskuse juht

Margit Plado- raamatupidaja

Toetuse maksmine:

Vallavalitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel toetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

Õigusaktid:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord

Kontakt: Margit Kadak, margit.kadak@pparnumaa.ee, tel 4430 344

Lisaks on hiljem toetatud:

MTÜ Jaagupi Sõprade Klubi - Jaagupipäeva kontsert - 400 eurot;

MTÜ Vändra Aiandusselts - Aiakohvikute päev - 150 eurot;

MTÜ Libatse Külaselts - Augusti öö - 600 eurot;

Markus Mangusson - Fotonäitus "Seiklus on minu teraapia" - 242 eurot;

Mario Mägisalu - Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia - 360 eurot.

Toimetaja: TARVI TASANE