Kultuuri- ja spordivaldkonna rahastamine ja toetused

11.04.22

 

Kirjeldus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstakse kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetusi, mille eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri- ja sporditegevuse ning noorsootöö võimalusi, edendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd kooskõlas valla arengukavas kajastatud valdkondlike prioriteetidega.

Toetuse liigid:
 • Tegevustoetus
 • Projektitoetus
 • Ühekordne toetus
 • Sporditoetus
 • Esindusvõistkonna toetus
Taotleja:
 • mittetulundusühingud,
 • füüsilised isikud
Tähtajad:
 • tegevustoetuse saamiseks - 1. november;
 • ühekordse toetuse saamiseks - üldjuhul 1. november
 • sporditoetuse saamiseks - 1. november
 • esindusvõistkonna toetuse saamiseks - 1. november
 • projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektide kaasfinantseeringuks - jooksvalt eelarveaasta jooksul
Taotlemine:

Sisenemine iseteeninduskeskkonda

Hindamine:           

Tähtajaks esitatud taotlusi hindab komisjon taotluse esitamise tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.

 

Hindamiskomisjoni liikmed: 

Tarvi Tasane- haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem

Kerstin Sempelson- andmekaitse- ja personalispetsialist

Reet Olev- planeerimise- ja arenguspetsialist

Riina Kukk- Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Margit Plado- raamatupidaja

Toetuse maksmine:

Vallavalitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel toetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

Õigusaktid:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö ning kodanikualgatuse toetamise kord

Kontakt: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee,  tel 4473 711, 533 63794,

 

Lisaks on toetatud:

MTÜ Vändra Noored - projektitoetus Vändra noortekeskuse ruumide kaasajastamine - 1467 eurot;

MTÜ Vändra Noored - "Rahakratt tuleb külla" - 720 eurot;

MTÜ Kolm Küla - Vastlapäeva väljasõit kelgukoerte juurde - 520 eurot;

 

Lisaks on hiljem toetatud:

EELK Vändra Martini kogudus - fassaadi renoveerimiseks ja piksekaitse paigaldamiseks - 3000 eurot;

MTÜ Vändra Noored - tegevustoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks - 1200 eurot;

MTÜ Suure Karu Pojad - 55. Vändra Lahtine Matt korraldamiseks - 500 eurot;

MTÜ Rahvalõõts - videosalvestuse tegemiseks - 100 eurot;

Ave Naano - võimlemispeol osalemiseks - 500 eurot;

Mait Lehtsalu - CD-plaadi lindistamiseks ja väljaandmiseks - 620 eurot;

OÜ Jaanihanso - muusikanädala ja suveteatri korraldamiseks - 1000 eurot;

Mario Mägisalu - rannavõrkpalli turniiri korraldamiseks - 55 eurot;

EELK Pärnu-Jakobi kogudus - koguduse 696. aastapäeva kontserdi korraldamiseks - 591 eurot;

Indrek Saar - mitmevõistluse korraldamiseks - 355 eurot;

Helle Sadrak - suvelõpupidu - 300 eurot;

MTÜ Libatse Külaselts - Pärnumaa turvaline küla - 680 eurot;

MTÜ Vändra Noored - discgolfi raja ehitus- ja parandustööd - 1843 eurot.

 

Lisaks on hiljem toetatud:

MTÜ Pereerror - projekti "Teadlikum lapsevanem" toetus - 395 eurot;

MTÜ Vändra Noored - projekti "Lavamoodulite ja telgi soetamine" toetus - 650 eurot;

MTÜ Eesti Jaakobitee Sõprade Selts - Jaagupipäeva kontsert - 400 eurot;

MTÜ Vändra Aiandusselts - Aiakohvikute päev - 150 eurot;

MTÜ Libatse Külaselts - Augusti öö - 600 eurot;

Markus Mangusson - Fotonäitus "Seiklus on minu teraapia" - 242 eurot;

Mario Mägisalu - Põhja-Pärnumaa valla kooliolümpia - 360 eurot;

MTÜ Vändra Noored - projekti "Vändra noortekeskuse aknad" toetus - 677 eurot;

MTÜ Libatse Külaselts - rahvasprindi ralli peoõhtu - 500 eurot;

MTÜ Kadjaste - piirkonna jõulupeo korraldamine - 400 eurot: JÄI ÄRA!

MTÜ Sirja - jõuluetenduse lavale toomine - 500 eurot;

Margit Õige - eakate tutvumisreis Audru piirkonda - 132,80 eurot;

Pärnu-Jaagupi Pensionäride Ühendus - isadepäeva peoõhtu - 100 eurot;

Aldo Kals - ajalooraamatu "Kaks elu" väljaandmine - 500 eurot;

Heli Bucht - teatriklubi väljasõidu korraldamine - 272 eurot; - JÄI ÄRA!

Mait Lehtsalu - Jakob Kaunissaare lauliku trükkimine - 500 eurot;

Liisi Kruusa - näituse korraldamine Pärnu-Jaagupi ja Uduvere piirkonnas ehitatud eramajade projektidest - 200 eurot;

MTÜ Libatse Külaselts - vana aasta õhtu maskiballi korraldamiseks - 520 eurot - JÄI ÄRA!;

MTÜ Kerkau - küünalde ostmiseks - 430 eurot.

Toimetaja: TARVI TASANE