Heakorrakonkurss "Kaunis Kodu"

1.09.20

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 39 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut.

Heakorrakonkursi eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas vallavalitsuse korraldamisel. Konkursi algusest teavitatakse valla lehes Valla Teataja ja Põhja-Pärnumaa valla veebilehel. Konkurss toimub, kui võistluskategoorias on osalejaid vähemalt neli.

Ettepanekuid konkursile sobivate objektide kohta võib esitada iga isik. Kandidaate konkursile võib esitada 15. maist kuni 1. juulini. Ettepanek esitatakse kirjalikult või suuliselt vallavalitsusele ja võimalusel teatatakse kinnistu omaniku kontaktandmed. Ettepaneku alusel küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

Hindamiseks moodustas vallavalitsus 5 liikmelise hindamiskomisjoni järgmises koosseisus:

  • komisjoni esimees Kersti Tammiksaar;
  • Anne Kangert;
  • Kerstin Sempelson;
  • Ulvi Schär;
  • Tiit Talts.

Komisjon külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult. Komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 15. juulist 1. septembrini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 15. septembriks.

Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
1) elamud tiheasustuses;
2) maakodud
3) kortermajad;
4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute kategoorias välja kolm paremat; kortermajade, ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias ainult parima ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele. Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu". Konkursi võitjaid autasustatakse valla aastapäeval oktoobris. Parimaid autasustatakse tänukirja, meene ja rahalise toetusega ning rühmade võitjaid seinaplaadiga.

 

Toimetaja: JULIA ERM