Heakorrakonkurss "Kaunis Kodu"

16.04.21

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 39 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut.

Heakorrakonkursi eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas vallavalitsuse korraldamisel. Konkursi algusest teavitatakse valla lehes Valla Teataja ja Põhja-Pärnumaa valla veebilehel. 

Ettepanekuid konkursile sobivate objektide kohta võib esitada iga isik. Kandidaate konkursile võib esitada kuni 20. maini. Ettepanek esitatakse kirjalikult või suuliselt vallavalitsusele ja võimalusel teatatakse kinnistu omaniku kontaktandmed. Ettepaneku alusel küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni.

 

Komisjon külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult. Komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 1. juunist kuni 10. juulini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 31. augustiks.

Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
1) elamud tiheasustuses;
2) maakodud
3) kortermajad;
4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute kategoorias välja kuni kolm paremat; kortermajade, ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias ainult parima ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele. Igas kategoorias parimaks tunnistatud kinnistu esitatakse omaniku nõusolekul üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu". Konkursi võitjaid autasustatakse valla aastapäeval oktoobris.

Kõiki konkursil osalejaid tunnustatakse tänukirjaga ja rühmade parimaid autasustatakse lisaks seinaplaadiga. Parimad kinnistud saavad rahalised auhinnad:

   I koht - 200 euro väärtuses;

   II koht - 150 euro väärtuses;

   III koht - 100 euro väärtuses.

 

Toimetaja: JULIA ERM