NB! Tehniliste probleemide on foorumi kasutamisel tõrkeid. Probleemist ollakse teadlik ja sellega tegeletakse. Soovitame foorumit mitte kasutada kuni probleemi lahendamiseni!

Lp veebilehe külastaja, see siin on foorum, kus saab arutada Põhja-Pärnumaa vallaga seotud teemadel.
Foorumisse saab siseneda kas ID-kaardi või mobiil-ID abil.
Palume foorumi külastajatel jääda suhtlemisel viisakaks. Foorumi toimetajal on õigus ebaviisakad sõnumid kustutada.
Foorumiga seotud küsimuste, kaebuste või ettepanekutega palume pöörduda sekretär-registripidaja Julia Ermi
poole tel 59195833 või julia.erm@pparnumaa.ee