KOV valimised 2021

10.11.21

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjon registreeris 10. novembril  17.10.2021 kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud volikogu liikmed.

Vastavalt Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni 10.11.2021 otsusele nr 9 registreeriti järgnevad volikogu liikmed:

Valimisliit „Inimeste eest"

JAANUS RAHULA

HELDI RAUDE

OLGA KALJUSTE

REIO RANDMAA

EVA KRUUSE

Valimisliit „Meie Vald"

RAUL PEETSON

ÜLLE VAPPER

TARVI TASANE

NIIDA-ANITA MORGEN

URMET KALDEN

Valimisliit Tasakaal

RIINA KUKK

TARMO LEHISTE

ROMAN KIVESTE

PRIIT ENOK

Valimisliit Vändra noored

REIN KONTUS

RALF-HENRY KAAS

MERIT EIER

MARTIN SEMPELSON

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

PEETER PERM

RAGNAR PRIVITS

URMAS LAAST

 

Samuti registreeriti valimiskomisjoni koosolekul asendusliikmed ja lisamandaadid.

 

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algavad valitud volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval ehk 11. novembril 2021.

 

Valimiste info

Valimistulemused veebilehel valimised.ee

Detailsed hääletamistulemused veebilehel valimised.ee

Kandidaatide koondnimekiri

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. ·
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. · Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani.
 • Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.

3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Infoleht

KOV valimised 2021

Valimistoimingud ja tähtajad

Kandideerimine (info ja kandideerimisdokumendid)

Kandidaatide nimekiri valimiste veebilehel 

COVID-19 ja valimised

Valimiste teabeleht

Vabariigi Valimiskomisjon ja riigi valimisteenistus

 

KOV otsused

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

 • määrati Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21
 • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumi piir
 • määrati Põhja-Pärnumaa vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21

Valimisjaoskondade moodustamine

 • Valimisjaoskond nr 1 - hääletamisruum asub teisel (reedel 15.10.2021)  ja esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ning valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Pärnu-Jaagupi halduskeskuses (Kooli tn 2 , Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301281.
 • Valimisjaoskond nr 2 - hääletamisruum asub esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 Vaheka seltsimaja (Vahenurme küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301282 ning teisel (reedel 15.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ja valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Libatse lasteaia hoone (Kooli tn 3, Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301282.
 • Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruum asub teisel (reedel 15.10.2021) ja esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ning valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Tootsi halduskeskuses (Tuleviku tn 1, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaakond), tel. 54301283.
 • Valimisjaoskond nr 4 - hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel (esmaspäevast laupäevani 11.10-16.10.2021) kell 12-20 ja valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Vändra Kultuurimajas (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301284. Valimisjaoskond nr 4 korraldab ka esmaspäevast neljapäevani eelhääletamist (11.10-14.10.2021) kell 12-20 väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ning vajadusel hääletamist ka ööpäevases hoolekandeasutuses.
 • Valimisjaoskond nr 5 - hääletamisruum asub esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301285 ning teisel (reedel 15.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ja valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Suurejõe Rahvamajas (Vändra mnt 14, Suurejõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301285.
 • Valimisjaoskond nr 6 - hääletamisruum asub teisel (reedel 15.10.2021) ja esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ning valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Pärnjõe koolimajas (Pärnjõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond), tel. 54301286.
 • Valimisjaoskond nr 7 - hääletamisruum asub teisel (reedel 15.10.2021) ja esimesel (laupäeval 16.10.2021) päeval enne valimispäeva kell 12-20 ning valimispäeval (pühapäeval 17.10.2021) kell 9-20 Kaisma Rahvamajas (Kultuurimaja, Kaisma küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond) tel. 54301287.

Valimisjaoskondade kaart

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni moodustamine

Valimiskomisjoni koosseis

 • komisjoni esimees vallasekretär Piret Müür, piret.myyr@pparnumaa.ee, tel. 5292 045
 • komisjoni aseesimees Julia Erm, julia.erm@pparnumaa.ee, tel. 5919 5833
 • komisjoni liikmed: Maritta Sillandi, Annika Sumre, Ulvi Schär
 • komisjoni asendusliikmed: Maire Argel, Katrin Jaanson

Valimiskomisjoni asukoha määramine

Valimiskomisjoni asukoht on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hoone aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond. E-post: piret.myyr@pparnumaa.ee

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 12.08.2021 otsusega nr 2)

 • kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021 kuni 15. septembrini 2021 (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021) kell 13.00-16.30;
 • 7. septembril 2021 kell 14.00-18.00;
 • 9. septembril 2021 kell 15.00-19.00;
 • 16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17. oktoobrini 2021) igal esmaspäeval kell 9.00-12.00;
 • valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00-23.00;
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00-15.00;
 • 9. septembril 2021 kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine;
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Põhja-Pärnumaa vallamaja saalis asukohaga Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Valimiskomisjoni koosolekute protokollid 

Valimiskomisjoni otsused 

 

 

 

Toimetaja: JULIA ERM