Noortevolikogu

17.02.20

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 56 kehtestati Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus, mille § 1 lõike 1 kohaselt on Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu juures tegutsev Põhja-Pärnumaa noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põhja-Pärnumaa noorte huve.

Noortevolikogu ülesanded on loetletud põhimääruse paragrahvis 2 ja õigused ning kohustused paragrahvis 9.

Kontakt: ppnoortevolikogu@gmail.com

7.-10. jaanuaril toimusid Põhja-Pärnumaa valla noortevolikogu esimesed ametlikud valimised. Noortevolikokku kandideeris 14 noort, kellest valituks osutus 9.

I noortevolikogu koosseis:

  1. Marek Matt
  2. Hanna Maria Tasane
  3. Anita-Ly Laan
  4. Mia Sandra Taur
  5. Kertu Luik
  6. Birgit Pajumäe
  7. Anita Jürisson
  8. Minni Toom
  9. Liis Pank

Noortevolikogu istungite protokollid

Toimetaja: AHTI RANDMERE