Volikogu istung

17.10.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 24. oktoobril 2018 kell 14.00 Libatse külas Libatse Lasteaed-algkoolis


Päevakorra kava:


1. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta eelarve III kvartali täimise seireanalüüs ja aruanne
Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert


2. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta II lisaeelarve (I lugemine) eelnõu lisaeelarve seletuskiri
Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert


3. Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord (I lugemine) eelnõu seletuskiri
Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp
Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert


4. Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023 eelnõu jäätmekava seletuskiri
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello


5. Vallavara valitsemise kord eelnõu seletuskiri
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar


6. Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine eelnõu seletuskiri
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majandusosakonna esimees Tiit Soosaar


7. Isikliku kasutusõiguse seadmine eelnõu lisa 1 lisa 2 lisa 3 lisa 4 lisa 5
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majandusosakonna esimees Tiit Soosaar


8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine eelnõu
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majandusosakonna esimees Tiit Soosaar


9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tootsi alev, Kesk tn 9) eelnõu
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majandusosakonna esimees Tiit Soosaar


10. Osaühing Tootsi Kommunaal ja aktsiaselts Mako ühendamise ettevalmistamine eelnõu ühinemislepingu projekt
Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja
Kaasettekandja arengu- ja majandusosakonna esimees Tiit Soosaar


11. Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks eelnõu seletuskiri ühinemislepingu muudatus
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


12. Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


13. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. jaanuari 2018 määruse nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


14. Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


15. Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus eelnõu seletuskiri lisa 1 kandideerimisavaldus
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


16. Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok


17. Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


18. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 18. 04.2018 määruse nr 19 „Vändra Kultuurimaja põhimäärus" muutmine eelnõu seletuskiri
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


19. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.08.2018 otsuse nr 46 „Vallavara tasuta kasutusse andmise tingimuste muutmine" muutmine eelnõu
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, abivallavanem Tarvi Tasane
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


20. Vändra alevi Jaama 9-2 korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (juurdepääsupiiranguga eelnõu)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur
Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm


21. Vihtra Päevakeskuse põhimäärus eelnõu seletuskiri
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur
Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste


22. Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus eelnõu seletuskiri
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur
Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm


23. Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine eelnõu seletuskiri
Ettekandja vallasekretär Riini Õige

Vaba mikrofon:
Revisjoni tulemustest ametiautode kasutamisel
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula
 

Ülle Vapper

Volikogu esimees

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE