Volikogu istung

12.06.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 19. juunil 2019 kell 12.00 vallamaja saalis aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

 

Päevakorra kava:

 

1. Projekti rahastamise lepingu muutmine ja nõusoleku andmine laenu võtmiseks valla omafinantseeringu suurendamiseks

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja juhtivkomisjon arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

 

2. Toetusest loobumine ja projekti elluviimiseks laenu võtmine

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja juhtivkomisjon arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

 

3. Valla 2019. aasta I lisaeelarve (II lugemine)

Ettekandja finantsjuht Kaie Rätsepp

Kaasettekandja juhtivkomisjon eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

 

4. Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja, pearaamatupidaja Eve Lempu

Kaasettekandja vallavanem Jane Mets ja revisjonikomisjoni esimees Jaanus Rahula

 

5. Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine (I lugemine)

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja planeerimise- ja arenguspetsialist Reet Olev

Kaasettekandja juhtivkomisjon arengu- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Soosaar

Kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

Kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Tarmo Lehiste

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

Kaasettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Marina Simm

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

 

6. Nõusoleku andmine

Ettekandja abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja

Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Margo Dello

 

7. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 30 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes perede noortele" muutmine

Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

Kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Priit Enok

 

8. Põhja- Pärnumaa valla hariduse- ja noorsootöö valdkondliku arengukava koostamise algatamine

Ettekandja abivallavanem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane

 

9. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur

 

10. Laste ja perede heaolu arengukava koostamise algatamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur

 

 

 

 

Ülle Vapper

volikogu esimees

Toimetaja: AHTI RANDMERE