Tööplaan

12.05.22

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökorra § 3 kohaselt kavandab valitsus oma tööd, lähtudes seadustest ja seaduse alusel antud õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, valitsuse määrustest ja korraldustest ning valla ja valitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

Valitsus kinnitab tööplaani hiljemalt 1. veebruariks. Muudatused ja täiendused tööplaani kinnitatakse vastavalt vajadusele.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2022. aasta tööplaan (kinnitatud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 25.01.2022 korraldusega nr 30).

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON