Tööplaan

22.03.21

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse töökorra § 3 kohaselt kavandab valitsus oma tööd, lähtudes seadustest ja seaduse alusel antud õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, valitsuse määrustest ja korraldustest ning valla ja valitsuse nimel sõlmitud lepingutest.

Valitsus kinnitab tööplaani hiljemalt 1. veebruariks. Muudatused ja täiendused tööplaani kinnitatakse vastavalt vajadusele.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 2021. aasta tööplaan(kinnitatud Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 02.02.2021 korraldusega nr 32).

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON